Oznámení o konání veřejného zasedání zastupitelstva

Ve čtvrtek 23. února 2017 v 17.00 se koná veřejné zasedání zastupitelstva obce Sedlec ve společenském sále Obecního úřadu. Program Úvod Rozpočtové opatření č. 8 a 9. Seznámení a schválení střednědobého rozpočtového výhledu na období 2018—2019. Schválení věcného břemene. Prodej a pronájem pozemků. Žádosti občanů a veřejnosti. Diskuze, náměty, různé. Závěr zasedání.