Oznámení – výluka Českých drah

České dráhy oznamují, že od 01.dubna 2017 do 30. června 2017 proběhne výluka v úseku Boří les – Valtice na trati č. 246 Břeclav – Znojmo. Dopravce proto v době výluky nahradí všechny vlaky v úseku Břeclav – Mikulov na Moravě a zpět náhradní autobusovou dopravou, která bude organizována podle výlukového jízdního řádu ( naleznete… Číst více

STKO – svozy odpadu

Pátek 24.března 2017 – svoz komunálního odpadu, svoz plastů, svoz papírů ( pozn: v pátek 31.března 2017 se svoz plastú a papírů neuskuteční )

Správa poplatků

Na obecním úřadě již lze hradit místní poplatky za svoz komunálního odpadu (460 Kč/os, občané ve starobním důchodě 230 Kč/os), za psa (100 Kč/pes). Vyzýváme občany, kteří mají nedoplatky vůči obci na místních poplatkách za předchozí roky, aby je taktéž uhradili. Poplatky jsou splatné do konce měsíce května.