Knihovna

Místní knihovna bude otevřena v úterý 01. srpna 2017 od 17:30 do 19:30 hodin. V pátek 4. srpna 2017 a 11. srpna 2017 bude knihovna zavřena.

Vyhlášení období zvýšeného nebezpečí požáru

Hejtman Jihomoravského kraje vyhlásil od 18. července 2017 až do odvolání období zvýšeného nebezpečí požáru. Je zakázáno rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň, odhazovat hořící nebo doutnající předměty, používat zábavnou pyrotechniku a jiné obdobné výrobky.