Vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Označení
2005-4-ozv
Publikováno
8. března 2017
Zveřejnil
Pavel Michlík
Zveřejněno dne
29. listopadu 2005
Sňato dne
15. prosince 2005