Vyhláška o stanovení systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Označení
2012-1-ozv
Publikováno
8. března 2017
Zveřejnil
Pavel Michlík
Zveřejněno dne
3. prosince 2012
Sňato dne
19. prosince 2012