Výběrové řízení – parc.č. 1185/36 o výměře 3485 m2

Označení
inz
Publikováno
3. dubna 2017
Zveřejnil
Petr Vlašic
Zveřejněno dne
3. dubna 2017
Sňato dne
3. května 2017