Krajský úřad Jihomoravského kraje – opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Označení
JMK 748862017
Publikováno
26. května 2017
Zveřejnil
Petr Vlašic
Zveřejněno dne
26. května 2017
Sňato dne
1. srpna 2017