OZV č. 1/2018 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Označení
OZV 1-2018
Publikováno
3. prosince 2018
Zveřejnil
Petr Vlašic
Zveřejněno dne
3. prosince 2018
Sňato dne