OZV č. 2/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Označení
OZV 2-2018
Publikováno
3. prosince 2018
Zveřejnil
Petr Vlašic
Zveřejněno dne
3. prosince 2018
Sňato dne