Zveřejnění č. 1/2018 – nemovitosti (pozemky) určené k prodeji – parc.č. 905/28 (596m2)

Označení
ZVE 1-2018
Publikováno
5. února 2018
Zveřejnil
Petr Vlašic
Zveřejněno dne
5. února 2018
Sňato dne
23. února 2018