Zveřejnění č. 17/2017 – nemovitosti (pozemky) určené k prodeji – parc.č. 273/1 (část)

Označení
ZVE 17-2017
Publikováno
10. října 2017
Zveřejnil
Petr Vlašic
Zveřejněno dne
10. října 2017
Sňato dne
27. října 2017