Zveřejnění č. 18/2017 – nemovitosti (pozemky) určené k prodeji – parc.č. 273/1 (část)

Označení
ZVE 18-2017
Publikováno
9. listopadu 2017
Zveřejnil
Petr Vlašic
Zveřejněno dne
9. listopadu 2017
Sňato dne
1. prosince 2017