Zveřejnění č. 2/2018 – nemovitosti (pozemky) určené k prodeji – parc.č. 905/22 (570m2)

Označení
ZVE 2-2018
Publikováno
5. února 2018
Zveřejnil
Petr Vlašic
Zveřejněno dne
5. února 2018
Sňato dne
23. února 2018