Obnovení krojovaných hodů

Krojovaná chasa Sedlec žádá rodiče, kteří mají zájem o účast jejich dětí v kroji, nechť se obrátí na slečnu Kláru Vlašicovou nebo Dominika Bábíčka. Věk dětí nerozhoduje.