Oznámení o konání veřejného zasedání zastupitelstva

Ve čtvrtek 23. února 2017 v 17.00 se koná veřejné zasedání zastupitelstva obce Sedlec ve společenském sále Obecního úřadu.

Program

  1. Úvod
  2. Rozpočtové opatření č. 8 a 9.
  3. Seznámení a schválení střednědobého rozpočtového výhledu na období 2018—2019.
  4. Schválení věcného břemene.
  5. Prodej a pronájem pozemků.
  6. Žádosti občanů a veřejnosti.
  7. Diskuze, náměty, různé.
  8. Závěr zasedání.