Na počátku třicetileté války kostel vyplenili uherští zbouřenci.