Sochu stojící u cesty ze Sedlece k Portskému mlýnu nechal v roce 1717 postavit starosta Martin Goldtberg a protokolem zavázal všechny své následovníky na radnici povinností o sochu pečovat a v případě jejího poškození ji nově postavit. Ze stejné doby pochází také druhá socha, která dnes stojí před kostelem. Její původní místo ale bylo na východním okraji obce při cestě na Hlohovec, u domu č. p. 139.