Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

1. Název
2. Důvod a způsob založení

Základním právním předpisem pro činnost obcí je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

3. Organizační struktura

Zastupitelstvo
Finanční výbor
Kontrolní výbor

4. Kontaktní spojení
5. Případné platby lze poukázat

Česká spořitelna Břeclav, č. ú. 1380415359/0800

6. IČO

00283576

7. DIČ

Obec Sedlec není plátcem DPH.

8. Dokumenty
9. Žádosti o informace

Více informací v článku Poskytování informací.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Více informací v článku Poskytování informací.

11. Opravné prostředky

Více informací v článku Poskytování informací.

12. Formuláře

Formuláře obce Sedlec.

13. Popisy postupů

Řešení životních situací – Portál veřejné zprávy.

15. Úhrady za poskytování informací

Více informací v článku Poskytování informací.

16. Licenční smlouvy

Vzor licenční smlouvy není k dispozici.

17. Výroční zprávy