Národní přírodní rezervace Slanisko u Nesytu je nejcennější moravskou lokalitou slanomilných rostlin, které jsou vázané na vysoký obsah solí v půdě a specifický vodní režim. Většina rostlin je zapsána na červeném seznamu kriticky ohrožených druhů. Patří k nim například hadí mord maloúborný, solenka Valerandova, jitrocel přímořský a hvězdnice slanistá. Občasná pastva ovcí na slanisku má pomoci zachovat tento jedinečný kus přírody i do budoucna.