Obnova vybavení místní knihovny

Stav projektu
Dokončeno

Označení projektu
knihovna

Předpokládané náklady
93 191 Kč

Skutečné náklady
143 890 Kč

Jihomoravský kraj se finančně podílel na obnově místní lidové knihovny. Dotace byla poskytnuta na základě dotačního programu Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2017, dotačního podprogramu Podpora rozvoje venkova JMK 2017.


Časová osa projektu

 • 27. února 2017
  Podána žádost na modernizaci vybavení místní lidové knihovny OÚ.
 • 29. června 2017
  Schváleni smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na projekt "Obnova vybavení místní knihovny" na zasedání zastupitelstva č. 17/2017, usnesení č. 9.
 • 8. srpna 2017
  Zahájení rekonstrukčních prací.
 • 2. září 2017
  Dokončení rekonstrukčních prací.
 • 13. října 2017
  Uzavřena smlouva na poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 46 000 Kč.