Pořízení věcných prostředků PO

Stav projektu
Probíhá

Označení projektu

Přispívá Jihomoravský kraj, dotace 70 %.