Pořízení věcných prostředků PO

Stav projektu
Dokončeno

Označení projektu

Přispívá Jihomoravský kraj, dotace 70 %.


Časová osa projektu

 • 28. února 2018
  Podaná žádost o dotaci JMK na pořízení věcných prostředků PO – JPO III Sedlec.
 • 26. dubna 2018
  Schválení smlouvy o poskytnutí dotace JMK na projekt „ Podpora dobrovolných hasičů“ na zasedání zastupitelstva JMK č. 14 usn. č. 1058/18/Z14.
 • 28. června 2018
  Uzavření smlouvy s JMK na dotaci ve výši 118 000 Kč.
 • 31. října 2018
  Nákup zásahový tablet, kukla, nosítka – páteřová deska, ochranné rukavice, ochranný oděv, osvětlovací stožár na vozidlo, pracovní polohovací pás, proudnice, ruční svítilna, svítilna na přilbu s držákem, vozidlová radiostanice v celkové výši 171 563,30 Kč.