Rozšíření počítačového vybavení knihovny Sedlec

Stav projektu
Dokončeno

Označení projektu

Přispíva Jihomoravský kraj.


Časová osa projektu

 • 28. února 2018
  Podaná žádost o dotaci JMK na rozšíření počítačové sítě v knihovně Sedlec.
 • 26. dubna 2018
  Schválení smlouvy dotace JMK na projekt „Podprogram Podpora rozvoje venkova JMK 2018“ schválenou zastupitelstvem JMK na 14 zasedání dne usn. č. 1144/18/Z14.
 • 29. června 2018
  Uzavření smlouvy s JMK na dotaci ve výši 50 000 Kč.
 • 31. srpna 2018
  Rozšíření počítačové sítě v Knihovně v částce 104 447 Kč.