Územní plán

Stav projektu
Dokončeno

Označení projektu
uzemni-plan

Územní plán je k nahlédnutí v tištěné podobě na Obecním úřadě v Sedleci nebo na Městském úřadě v Mikulově, odboru stavebním a ŽP – dveře č. 227.


Časová osa projektu

  • 7. května 2015
    Projednání návrhu Uzemního plánu obce Sedlec na zastupitelstvu č. 5/2015. Zastupitelstvo neschválilo opatření obecné povahy a vrací pořízení Územního plánu k přepracování a k novému projednání dle požadavků uvedených v usnesení č. 3.
  • 30. června 2016
    Zastupitelstvo pověřuje starostu obce Sedlec Bc. Mariana Pánka zástupcem ve věcech územního plánování, usnesení č. 6.
  • 29. června 2017
    Zastupitelsto schválilo návrh Územního plánu obce Sedlec.