Správa poplatků

Na obecním úřadě již lze hradit místní poplatky

  • za svoz komunálního odpadu (460 Kč/os, občané ve starobním důchodě 230 Kč/os),
  • za psa (100 Kč/pes).

Vyzýváme občany, kteří mají nedoplatky vůči obci na místních poplatkách za předchozí roky, aby je taktéž uhradili. Poplatky jsou splatné do konce měsíce května.