Vyhlášení období zvýšeného nebezpečí požáru

Hejtman Jihomoravského kraje vyhlásil od 18. července 2017 až do odvolání období zvýšeného nebezpečí požáru. Je zakázáno rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň, odhazovat hořící nebo doutnající předměty, používat zábavnou pyrotechniku a jiné obdobné výrobky.