Zrušení uzavírky komunikace

Oznamujeme občanům, že plánované úplné i částečné uzavření silnice I/40 v rámci stavby „Revitalizace trati Břeclav – Znojmo, 2. stavba“ v místech železničních přejezdů mezi městem Valtice a obcí Sedlec nebudou v žádaných termínech od 27. 7. 2018 do 14. 8. 2018 realizovány.

Uzavírky budou zřízeny v náhradních termínech po dořešení objížďkových jízdních řádů náhradní autobusové dopravy za traťovou výluku. O dalším postupu Vás budeme informovat.